Tumblelog by Soup.io
 • thereandbackagain
 • lemonlovely
 • foxden
 • koroa
 • psyence
 • fotofob
 • jedriq
 • robaleczek
 • malborghetto
 • sorry-mrs-fillyjonk
 • barteqskate
 • bialasmierc
 • nettle-carrier
 • pidzyn
 • jackieo
 • itisstupid
 • nWonka
 • ADDhalftime
 • happykokeshi
 • klaraspictures
 • lisekchytrusek
 • secretlifeofroses
 • caireann
 • Punkroc
 • guyver
 • crimsonghost
 • godiva
 • followyourdreams
 • the-impossible-girl
 • brinno
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaExplorers Explorers

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viaimpulsivee impulsivee
3299 0f03 500
Reposted fromastralpink astralpink

April 26 2017

Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viabellabella bellabella
everybody is a sausage
Reposted fromanabee anabee vialubisztosuko lubisztosuko
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
6776 3750
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
4948 5e48 500
Reposted fromfungi fungi viaMissDeWorde MissDeWorde
9879 ead0 500
8729 c858
Reposted fromfitspro fitspro vianoisetales noisetales

April 25 2017

To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl