Tumblelog by Soup.io
 • thereandbackagain
 • lemonlovely
 • foxden
 • koroa
 • psyence
 • fotofob
 • jedriq
 • robaleczek
 • malborghetto
 • sorry-mrs-fillyjonk
 • barteqskate
 • bialasmierc
 • nettle-carrier
 • pidzyn
 • jackieo
 • itisstupid
 • nWonka
 • ADDhalftime
 • happykokeshi
 • klaraspictures
 • lisekchytrusek
 • secretlifeofroses
 • caireann
 • Punkroc
 • guyver
 • crimsonghost
 • godiva
 • followyourdreams
 • the-impossible-girl
 • brinno
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

December 16 2017

2085 bc7d
Reposted fromszatatan szatatan viaazazel azazel
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaazazel azazel
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaazazel azazel
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaazazel azazel

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
1334 e12e
Lu La Luna
Reposted fromEmisja Emisja viaazazel azazel
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaawakened awakened
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viaawakened awakened
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaawakened awakened
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
Some women play hard to get. I play hard to understand.
— Carrie Fisher
Reposted fromexistential existential
9366 43d7 500
Reposted fromaniamy aniamy viaflamingo flamingo
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viaflamingo flamingo
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viaconcarne concarne
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl